0
Posted August 22, 2013 by tfbadmin in Health and Lifestyle
 
 

เกร็ดความรู้ดีๆ เพื่อการมีหุ่นสวย

1. อายุมากขึ้นทำให้การเผาผลาญแคลอรี่ลดลง เมื่อเรามีอายุมากขึ้น น้ำหนักตัวก็มักจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากมีการออกกำลังกายน้อยลงกว่าเดิม ส่งผลให้มีการเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวันน้อยลง ทำให้ร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อลดลง ร่างกายจึงเริ่มมีรูปร่างหนาขึ้น พร้อมกับมีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ลดลง ดังนั้น การบริหารกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้มีการเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้น รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อจะช่วยควบคุมการเพิ่มขึ้น ของน้ำหนักที่เกิดจากวัยที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

2. ระบบการเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ เรามักจะพบว่า บางคนนั้นแสนจะโชคดี ที่สามารถรับประทานได้ตลอดเวลาโดยที่น้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมาจากการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและให้แคลอรี่ต่ำก็ได้ หรือบางทีเขาหรือเธออาจมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากคุณต้องการให้ร่างกายมีการเผาผลาญได้มากขึ้น ควรเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นในระหว่างวัน

3. อาหารหรือเครื่องดื่มเย็นๆ จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีกว่าอาหารร้อนๆ เล็กน้อย จากผลปฏิบัติการในห้องทดลองพบว่า ผู้ที่บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มเย็นจะมีการเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยการเผาผลาญแคลอรี่ดังกล่าวมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ซึ่งแทบไม่มีผลต่อการทำให้น้ำหนักลดลงเลย

4. การลดการบริโภคแคลอรี่จะทำให้ร่างกายมีเผาผลาญช้าลงเล็กน้อย โดยปกติตามธรรมชาติแล้ว ร่างกายของคนเราจะทำหน้าที่เก็บรักษาแคลอรี่ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การลดการบริโภคแคลอรี่จะทำให้แคลอรี่ที่สะสมในร่างกายลดลง ส่งผลให้อัตราการเผาผลาญลดลงแต่ก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้น ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉง ก็จะทำให้เรามีน้ำหนักตัวลดลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเผาผลาญในร่างกายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ผนวกกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ร่างกายเรามีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ตามปกติ

5. เมื่องดบริโภคอาหารตอนกลางคืนจะทำให้น้ำหนักลดลง การหยุดรับประทานอาหารหลังจากมื้อปกตินั้นจะส่งผลให้มีน้ำหนักตัวลดลงได้ เนื่องจากการบริโภคทำให้แคลอรี่โดยรวมลดลง ดังนั้น คุณไม่ควรรับประทานอาหารหลังพระอาทิตย์ตกดินจึงจะเป็นการช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงได้ด้วยอีกด้วล่ะคะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : n3k.in.th